Петромакс Секюрити

За Нас

Кратко резюме за
Петромакс Секюрити Груп


"Петромакс Секюрити Груп” ООД е създадена от ръководството на Карате клуб „Петромакс” с цел осигуряване на условия за професионална реализация на част от членовете на клуба и финансиране на основната му дейност.

Дружеството развива активна дейност по изграждане и поддържане на видеонаблюдение на търговски и почивни комплекси, банки, държавни учреждения, ведомства, бензиностанции, автокъщи и частни домове.

Водеща лицензирана охранителна фирма на територията на Централна Северна България.Фирмата извършва охранителна дейност повече от 20 години.Дружеството е регистрирано с ФД №1380/22.10.1999 г. в ОС Плевен.

 • Ясна политика на управление и развитие на фирмата.
 • Над 20 години опит в охранителния бизнес.
 • Гарантираме пред нашите клиенти спазването на международните и национални нормативни изисквания, валидни за нашата услуга.
 • Разчитаме на непосредствена комуникация с клиентите, която съчетана с постоянно проучване на новите тенденции в охранителния бизнес, ни осигурява адекватна и водеща роля в динамиката на пазара.
 • Осигуряване на системно обучение за повишаване квалификацията на служителите.
 • Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите услуги

Екип

Структура

Русалин Русалинов

Собственик

Никола Захариев

Собственик

Людмил Стоянов

Изпълнителен Директор

Милко Митевски

Началник Физическа охрана

Венцислав Георгиев

Началник СОТ

Услуги

На основание ЗЧОД „Петромакс Секюрити Груп” ООД
предлага следните услуги:


Лична охрана на физически лица

Дежурните осъществяват непрекъснато наблюдение на получаваните сигнали от всички обекти и специализирани екипи

Прочети повече

Охрана на ценни пратки и товари

Охранителната фирма разполага с всички технически средства, въоръжение и снаряжение

Прочети повече

Охрана на имуществото на физически и юридически лица

Монтажът и поддръжката на изградените системи се извършва от специализирани екипи на

Прочети повече
iDea

Цени

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за СОТ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2022 г. “Петромакс Секюрити Груп” ООД
променя приложимите такси услугите СОТ с 20% повече, предоставяни на клиенти, физически лица по договори на база общите условия.
Настоящото има характер на предварително уведомление за клиенти в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС.
Благодарим Ви, за разбирането!

Защо да изберете нас?

СИГУРНОСТТА НА ВАШИЯ ДОМ, СЕМЕЙСТВО, ОФИС, БИЗНЕС МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕРЕНА НА
„ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД – ВАШИЯТ ПАРТНЬОР!

iDea iDea iDea iDea

 • Отлична работа в екип
 • Високо качество на предлаганите услуги
 • Системно обучение за повишаване квалификацията на служителите
 • Усъвършенстване в посока на европейските изисквания и стандарти
 • Извършване на ефективна и ефикасна работа
 • Постоянно проучване на новите тенденции в охранителния бизнес
 • Осигуряване на качеството на предлаганите услуги

Главна отличителна черта на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация

Ние се ангажираме да предпазваме от нараняване или влошаване на здравето на нашите служители и непрекъснато да подобряваме управлението и резултатността на ЗБУТ.

Практически израз на реализацията на фирмената политика е изграждането, поддържането и развитието на интегрирана система за управление, съответстваща на Международния стандарт ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007

Top Notch 24/7 Support

 • Consectetur adipisicing elit
 • Aut earum numquam hic placeat
 • Fugiat rem consequatur neque
 • Vitae magnam commodi repellendus
 • Expedita placeat omnis pariatur
 • Fugiat rem consequatur neque
 • Lorem ipsum dolor sit amet maiores

Dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facere hic qui non placeat ad explicabo dignissimos amet iusto veniam!

Expedita tempore modi minima at adipisci saepe excepturi alias consequuntur sunt asperiores enim ut assumenda hic vitae, odio deleniti illo, veniam quas!

Dignissimos quaerat. Iusto consequuntur natus quisquam vitae omnis ipsam dolorum praesentium.

100% Responsive

 • Aut earum numquam hic placeat
 • Fugiat rem consequatur neque
 • Vitae magnam commodi repellendus
 • Expedita placeat omnis pariatur
 • Fugiat rem consequatur neque
 • Lorem ipsum dolor sit amet maiores
 • Consectetur adipisicing elit

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Facere hic qui non placeat ad explicabo dignissimos amet iusto veniam!

Tempore modi minima at adipisci saepe excepturi alias consequuntur sunt asperiores enim ut assumenda hic vitae, odio deleniti illo, veniam quas!

Dignissimos quaerat. Iusto consequuntur natus quisquam vitae omnis ipsam dolorum praesentium.

Well Documented

 • Fugiat rem consequatur neque
 • Vitae magnam commodi repellendus
 • Expedita placeat omnis pariatur
 • Fugiat rem consequatur neque
 • Lorem ipsum dolor sit amet maiores
 • Consectetur adipisicing elit
 • Aut earum numquam hic placeat

Sit amet, consectetur adipisicing elit. Facere hic qui non placeat ad explicabo dignissimos amet iusto veniam!

Modi minima at adipisci saepe excepturi alias consequuntur sunt asperiores enim ut assumenda hic vitae, odio deleniti illo, veniam quas!

Dignissimos quaerat. Iusto consequuntur natus quisquam vitae omnis ipsam dolorum praesentium.