Услуги

На основание ЗЧОД „Петромакс Секюрити Груп” ООД предлага следните услуги:

„ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД осъществява охрана на имуществото на физически и юридически лица в над 50 обекта на територията на цялата страна и централизирана охрана чрез сигнално-известителна техника в над 1000 обекта на територията на Плевенска област.

Основни спазвани принципи са:
- безусловно спазване на всички закони в страната;
- пълна лоялност към търговските партньори и опазване в тайна на техните интереси;
- пълно реализиране изискванията на партньорите с най-съвременни технически средства, охранително-оперативни и организационни подходи и висококвалифицирани кадри;
- постигане в максимална степен на взаимно-изгодни договорни взаимоотношения с партньорите;
- осъществяване на активна спомоществователна и благотворителна дейност в социалната и културната област.

Сред нашите клиенти са: УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен, „Търговия на едро“ АД, обекти на Военномедицинска академия в гр. Варна, Хисаря, Нареченски бани, Банкя, Плевен, „Топлофикация-Плевен“ ЕАД, Агенция „Пътна инфраструктура“ – Плевен, „Хранителни стоки – Плевен“ АД, „Паме“ ООД, „Сторгозия“ АД, „ИТА България“ ООД, „Гояма мелница“ – Червен бряг и Видин и др.

Персоналната охрана се осъществява от специално подготвени служители на Дружеството, завършили съответни школи и подготвителни курсове.

Основни направления на дейност са:

I. Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на обекти.
Професионализмът и законността в дейността на “ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД са в основата на успешното му налагане на охранителния пазар. Осъществяваната охранителна дейност непрекъснато нараства съответно като брой на охранявани обекти и охранителни работници. Приложно поле на охранителната дейност са всички отрасли на националното стопанство, както и различните обществено-икономически, финансови и социални сфери, културно масови и спортни мероприятия.

II. Охрана на ценни пратки и товари
“ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД, разполага с всички необходими технически средства , въоръжение и снаряжение за надеждна охрана на парични и други ценности и всякакви общоопасни материали при транспортирането им. Екипите са съставени от висококвалифицирани охранителни работници, снабдени с необходимите обезопасителни и свързочни средства – бронезащитни жилетки, мобилни телефони и радиостанции. Дейността е регламентирана в специална инструкция, с кодиране на свръзките и се извършва в тясно взаимодействие с органите на полицията.

III. Лична охрана на физически лица
Персоналните охрани се осъществяват от специално подготвени служители на Дружеството, завършили съответни школи и подготвителни курсове. Безусловно се изпълняват всички изисквания на охраняваните лица, като всякаква информация за същите се пази в абсолютна тайна. Дейността се извършва изключително професионално и дискретно. Екипите са снабдени с всички необходими технически и комуникационни средства, въоръжение и транспорт.

IV. Оперативно осигуряване на охранителната дейност и производствено – технологичния режим
- непрекъснато, негласно получаване на информация за качеството на охранителната дейност и поведението на охранителите по време на работа;
- получаване на изпреварваща информация за подготвяни длъжностни присвоявания и кражби
- получаване на информация за умишлени или неумишлени нарушения на организацията на работата и технологичния режим.
- получаване на информация за лоялността към Възложителя от страна на служителите му;
- събиране на информация за надеждността на контрагенти, клиенти, съдружници и други.

V. Детективски услуги:
- оперативно-издирвателна дейност относно автомобили;
- оперативно проучване на различни обекти, юридически и физически лица;
- проучване надеждността, имущественото и финансовото състояние на бивши, настоящи и бъдещи търговски и други партньори;
- извършване на анализи и прогнози.

VI. Консултации по всички проблеми на сигурността.

VII. Разработване на проекти за сигурността на всякакви обекти.