Добре дошли!


Охраната на имуществото на обекти на физически и юридически лица, поети на охрана от „Петромакс секюрити груп” ООД е специализирана за противодействие на престъпни посегателства като взлом, грабеж и др. Дружеството охранява над 50 обекта на територията на Плевенска, Врачанска, Хасковска, Пловдивска и Варненска област. Охранителната фирма разполага с необходимото оборудване, въоръжение и технически средства за охрана на имуществото на физически и юридически лица. Дружеството охранява над 1000 обекта с централизирана охрана със сигнално-известителна техника на територията на Плевенска област. Чрез диспечерски център се извършва наблюдение на получаваните сигнали от всички обекти и специализирани екипи координират действията на всички охранителни и технически екипи и осъществяват цялостен контрол при изпълнение. Чрез средства за връзка /радиотрансмитер или цифров/ се пренасят непрекъснато в диспечерския център на „Петромакс секюрити груп” ООД сигнали за състоянието на охраняваните обекти и промените в техния статус-предаване и снемане на охраната, проблеми с електро-акумулаторното захранване, аларменото състояние, зони на нарушение. Тази информация е защитена и се съхранява в компютрите на диспечерския център. При получаване на алармен сигнал автопатрулите реагират незабавно. Всички екипи са в денонощен екип на работа и са снабдени с оръжие и помощни средства. Те са в състояние да блокират вески обект от 2 до 4 минути.

За Нас


За Нас "Петромакс Секюрити Груп” ООД е създадена от ръководството на Карате клуб „Петромакс” с цел осигуряване на условия за професионална реализация на част от членовете на клуба и финансиране на основната му дейност. "Петромакс Секюрити Груп” ООД е водеща лицензирана охранителна фирма на територията на Централна Северна България.

Услуги


Услуги „ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД осъществява охрана на имуществото на физически и юридически лица в над 50 обекта на територията на цялата страна и централизирана охрана чрез сигнално-известителна техника в над 1000 обекта на територията на Плевенска област. Сред нашите клиенти са ...